Panotica Hydra 4.0

Nowoczesne oprogramowanie dla firm dbających o jakość

Zestaw narzędzi

ułatwiających pilnowania najnowszych norm ISO

Dokumenty

Dokumenty w powiązaniu z procesami mogą zawierać szczegółowe listy czynności lub wzory formularzy do wypełnienia.

Procesy

Prawidłowe opisanie procesów zapewni nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i spowoduje optymalizację w podejmowaniu działań.

Niezgodności

Wspomaganie procesów rejestracji i przetwarzania niezgodności zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie. Proces opiera się na analizie i ocenie zarejestrowanych uwag i wniosków.

Audyty

Monitorowanie procesów przedsiębiorstwa, planowanie działań audytowych, które dotyczą wielu obszarów. Harmonogramy audytów określają obszar audytowania, cele oraz szczegółowy zakres monitorowania. W wyniku audytów generowane są wnioski oraz potencjalne niezgodności.

Projekty

Wspomaganie przedsiębiorstwa w zarządzaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu zadań w projektach.

Działania

Planowane i podejmowane działania realizowane w celu eliminacji zaistniałych niezgodności w przedsiębiorstwie.

Mierniki

Ocena procesów według określonych kryteriów w przedsiębiorstwie.

Ryzyka i szanse

Moduł służący do oceny ryzyk i szans występujących w przedsiębiorstwie, związanych z procesem, działalnością biznesową, ochroną środowiska, BHP.

Wyroby

Zestaw produktów, które są pogrupowane w katalogu, z określeniem ich statusów oraz numerów ewidencyjnych.

Klienci

Baza informacji o danych identyfikacyjnych naszych kontrahentów, wraz z danymi kontaktowymi do osób reprezentujących przedsiębiorstwa.

Panel administracyjny

Dostęp do opcji systemowych, zarządzanie kontami użytkowników, dostosowanie profili, role użytkowników.

Poznaj system

i jego właściwości

Panotica Hydra to webowe oprogramowanie dedykowane przedsiębiorstwom posiadającym wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9000 lub innym. Oprogramowanie pozwala nie tylko zgromadzić procesy doskonalenia firmy w jednym systemie, ale także aktywnie zintegrować wszystkich pracowników na platformie systemu, zdalnie nadzorować działania mające na celu poprawę jakości oraz zaangażować pracowników w doskonalenie przedsiębiorstwa.

Hydra posiada nowoczesny responsywny interfejs, który pozwala na pracę na dowolnych urządzeniach z przeglądarką internetową (komputer, tablet, smartfon). Interfejs dostosowuje się do urządzenia pozwalając użytkownikowi na wygodną pracę.

Panotica Hydra stanowi drugą odsłonę oprogramowania do zarządzania procesami jakościowymi w biznesie. Pierwsza wersja programu stworzona została w 2008 r. i z powodzeniem funkcjonuje w wielu międzynarodowych firmach posiadających swoje oddziały na terenie Polski m.in. Toyota Material Handling, Amcor, Huf Group, Segepo Group, Sempertrans.

Korzystając z doświadczenia zdobytego przy tworzeniu pierwotnej wersji systemu, prowadząc liczne badania i konsultacje w zakresie ewaluacji produktu z aktualnymi klientami, nasi programiści przygotowali kolejny niepowtarzalny produkt z zamiarem dystrybucji na całym świecie.

Wyróżniki systemu:

 • nowoczesny, responsywny interfejs dostosowujący się do każdego urządzenia komputerowego, łatwy w obsłudze i nie wymagający szkoleń dla użytkowników,
 • integracja zespołu na platformie systemu, umożliwiająca każdemu pracownikowi aktywne uczestnictwo w doskonaleniu procesów jakości,
 • łatwa i tania droga do spełnienia wymagań norm ISO,
 • model biznesowy pozwalający na sprzedaż systemu bezpośrednio klientom lub za pośrednictwem partnerów którzy obsługują swoich klientów od strony zarządzania jakością (firmy konsultingowe, audytorskie), co zwiększy potencjał sprzedażowy oraz dostęp do setek partnerów i kolejnych sprzedawców,
 • niski koszt utrzymania oprogramowania na serwerach oraz obsługi serwisowej a tym samym duży potencjał zarobkowy,
 • sprzedaż w modelu Saas a więc przychody miesięczne lub inne okresowe,
 • bardzo łatwa customizacja oprogramowania na inne rynki w innych krajach,
 • technologia wykonania oprogramowania pozwala bardzo szybko wprowadzać dostosowania i zmiany.

System Panotica Hydra oferuje również dostęp dla firm pośredniczących np. firm audytorskich i kontrolingowych. Przedstawiciel firmy audytorskiej może posiadać dostęp do jedynie wyodrębnionego fragmentu do systemu w celu poprawnego przeprowadzenia audytu, zgodnego z zawartym harmonogramem. Dostęp do systemu dla niezależnego, obiektywnego audytora daje większą szansę dostrzeżenia błędów czy braków w przedsiębiorstwie, co prowadzi do większej skuteczności prowadzonych działań. Szczegółowe omówienie audytu skutecznie wskazuje przydatne narzędzia, takie jak choćby szkolenia personelu.

Konkurencyjność rynku stawia przed przedsiębiorstwami coraz wyższe wymagania, a jakość w świecie biznesu oznacza konieczność sprostania zadeklarowanym i oczekiwanym potrzebom. Obecnie certyfikat do zarządzania jakością jest praktyką, a wdrożenie systemu zarządzania jakością wynika nie tylko z prawa. Jednym z głównych celów normy ISO 9001 jest stabilność i powtarzalność procesów w organizacji, a tym samym zapewnienie jak najwyższej jakości wyrobów lub usług, które są dopasowane do wymagań klienta. Od września 2018r. obowiązuje znowelizowana norma ISO 9001, która nie traktuje ryzyka jako pojedynczego elementu systemu zarządzania, lecz ma podejście systemowe, w którym organizacja analizując swoje otoczenie, analizuje zagrożenia i szanse. Zalecane są działania:

 • przeanalizowanie zagrożeń i podjęcie stosownych działań,
 • zwiększenie nacisku na cele organizacji,
 • identyfikacja luk w przedsiębiorstwie,
 • aktualizacja systemu do zarządzania o zmienione wymagania i ich weryfikacja,
 • przeprowadzenie odpowiednich szkoleń

Zastosowanie narzędzi Panotica Hydra efektywnie wpłynie na Twoje przedsiębiorstwo. Ograniczysz koszt związany ze sprawnym przetwarzaniem reklamacji od klientów, a wdrożenie działań zapobiegawczych na pewno zwiększy satysfakcję klienta. System przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, dodatkową motywacją i mobilizacją dla pracowników jest analizowanie ich aktywności w systemie. Każdy pracownik będzie włączony w proces doskonalenia. Pełna kontrola nad pracą przedsiębiorstwa spowoduje optymalizację procesów, szybką reakcję na zaistniałe niezgodności w postaci podejmowania skutecznych działań. Oprogramowanie gwarantuje szybki dostęp do danych wynikowych, w celu oceny realizacji procesów poprzez raporty z reklamacji, audytów, niezgodności.

Zależy nam na Państwa sukcesie zatem niewielkim kosztem oferujemy profesjonalne wdrożenie, bezpieczeństwo danych oraz usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa przy użyciu narzędzi, które oferuje Panotica Hydra.

Nowoczesne oprogramowanie i nowoczesny design dają możliwość pracy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Pracuj wygodnie i miej dostęp do aplikacji gdziekolwiek jesteś.

Poznaj opinie

o naszym systemie

Cieszymy się sporym zaufaniem

Wybrani klienci Galactica