Samodzielna

implementacja

Po zarejestrowaniu konta w formularzu online TUTAJ otrzymujesz natychmiastowy dostęp do własnej bazy danych w Chmurze Galactica. System jest w standardzie "ready to use", zatem możesz od razu rozpocząć użytkowanie, założyć kolejnych użytkowników czy stworzyć strukturę organizacji w modułach Procesy i Dokumentacja.

Oprogramowanie Hydra 4.0 jest wyposażone w moduł podpowiedzi i komunikatów systemowych, dzięki którym możesz samodzielnie rozpocząć pracę i obsługiwać system. Każdy obiekt posiada dodatkowo ikonę pomocy, która wyświetla instrukcje dedykowane dla poszczególnych elementów systemu.

Intuicyjny interfejs i maksymalnie uproszczone procedury przetwarzania danych zapewniają łatwe samodzielne wdrożenie systemu.

Wdrożenie

z Galactica

Firma Galactica świadczy również usługi dedykowanych wdrożeń, w trakcie których przeprowadzane są wymagane przez klienta konfiguracje, dopasowanie funkcjonalności do procesów występujących w organizacji klienta, programowanie dodatkowych dedykowanych funkcjonalności lub wydruków (np. raporty) oraz szkolenia użytkowników.

Oprogramowanie może być zlokalizowane w Chmurze Galactica lub na serwerze klienta. Każde wdrożenie jest indywidualnie wyceniane.

Korzystaj za darmo